Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

Catheterzorg

1/6

 

Inleiding catheterzorg

 

 

 

 

Vooreerst, is het belangrijk om aan te geven wat we bedoelen met catheters en de catheterzorg. Volgens het woordenboek van de Franse taal, Le Petit Robert (2008), kunnen we de catheter definiŽren als zijnde een soepele, dunne buis met een variŽrende grootte dat in een arterieel of venues bloedvat of in een hol orgaan ingebracht kan worden wat ons toelaat te onderzoeken, een vloeistof in te spuiten of een holte leeg te maken. Er bestaan verschillende soorten van catheterisatie. Ze kunnen gebruikt worden voor

diagnostische of therapeutische doeleinden. Met catheterzorg bedoelen wij de directe of indirecte zorg aan catheters met het oog op de plaatsing, de manipulatie, het onderhoud en het verwijderen van de catheter (Haute Autoritť de Santť, 2005). Hoewel catheterzorg geen item is dat als zodanig beschreven wordt in de MVG (Minimale Verpleegkundige Gegevens), is het een belangrijk onderdeel van het werk van de verpleegkundige. Immers, kunnen de volgende items gelijkgesteld worden met wat verstaan wordt onder catheterzorg: zorgen met betrekking tot de permanente urinaire catheter, het plaatsen van een blaascatheter, toezicht op totale parenterale voeding, het toezicht en/ of de zorgen aan de onderhuidse toegangswegen, intraveneus, arterieel, enzovoort.