Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

DesoriŽntatie

1/4

Inleiding evaluatie desoriŽntatieprobleem

 

Het probleem bij het item desorientatie is dat er in de praktijk een andere definitie wordt gehanteerd dan in de MZG-classificatie. In de klinische praktijk verstaat men onder de term desoriŽntatie, de onbekwaamheid van een persoon om zich te oriŽnteren in tijd, ruimte of persoon. DesoriŽntatie kan het gevolg zijn van een fysisch (bv. inspanning), psychisch (dementie) of chemisch probleem (iatrogeen effect van medicatie of electrolytenstoornissen). DesoriŽntatie is slechts ťťn dimensie van een breder construct, namelijk verwarring. Verwarring omvat begrippen zoals desoriŽntatie, delirium, hallucinaties,...

 

Binnen de MZG-classificatie wordt echter een ruimere definitie gehanteerd voor de term desoriŽntatie. Het begrip desoriŽntatie omvat de termen verwarring, delirium, dementie en hallucinatie.


In het zoeken van meetinstrumenten gericht op desoriŽntatie, hebben we ons laten leiden door de definitie van desoriŽntatie zoals gehanteerd door MZG.
Er bestaan een groot aantal meetinstrumenten en deze dekken verschillende aspecten van de MZG-definitie; de ene schaal is dan ook meer specifiek dan de andere. Meerdere van deze meetinstrumenten sluiten ook aan bij andere MZG-items zoals gedrag en cognitie.


In dit onderzoek richten we ons op de literatuurstudie en een gedetailleerde evaluatie van de verschillende meetinstrumenten m.b.t. desoriŽntatie (inclusief
de verschillende dimensies van verwarring, ...). De keuze voor een bepaald meetinstrument wordt overgelaten aan de onderzoeker zelf naargelang zijn/ haar affiniteit met de schaal en de karakteristieken van de patiŽnten