Numeric Rating Scale

Keller Index of Nausea

Pediatric Nausea Assessment Tool

Index of Nausea, Vomiting, and Retching

Nausea Profile

Verbal Category Scale

Visual Analogue Scale

Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

Nausea / Braken

1/3

Inleiding nausea/braken

 

Deze rubriek handelt over symptoommanagement van nausea en braken. Dergelijke problemen kunnen de gezondheidsbeleving van de patiŽnt gedurende zijn/haar verblijf in het ziekenhuis in belangrijke mate verstoren. Vandaar het belang van symptoomcontrole in het streven naar een effectieve verpleegkundige praktijkvoering. Zoals bepaald in MVG observeert of bevraagt de zorgverlener op regelmatige basis de nauseaklachten en/of het braken bij de patiŽnt met een meetinstrument. Op basis van deze scores voert de zorgverlener een zorgplan of staand order uit.  

 

Het aantal beschikbare meetinstrumenten gericht op het objectiveren van dit gezondheidsprobleem is beperkt. Bovendien is de betrouwbaarheid en validiteit ervan dikwijls laag. Wat volgt is een overzicht van de beschikbare meetinstrumenten binnen dit domein.

SCHALEN