Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

Neurologische zorg

1/4

Inleiding neurologische zorg

 

Deze rubriek handelt over de neurologische bewaking van de patiŽnt.

 

De bewaking van de toestand of de neurologische functie van de patiŽnt maakt deel uit van de vereiste basiscompetenties van de verpleegkundigen. De evaluatie en de bewaking van de gezondheidstoestand van de patiŽnt, ongeacht of dit nu in de gespecialiseerde eenheden neurologie of de spoedgevallen is, maar ook in welke verpleegeenheid dan ook waar een patiŽnt met bewustzijnsstoornissen of een patiŽnt die erdoor kan worden aangetast zou kunnen worden opgenomen, zijn van vitaal belang en verantwoorden het hoge competentieniveau die voor het uitvoeren van deze taak vereist is.

Daarom is het bij een aantasting van het bewustzijn in het bijzonder of van de neurologische functie in het algemeen voor de verpleegkundigen van belang om met dit soort van aspect rekening te houden in de programmatie van hun ingrepen en de communicatie t.a.v. de andere beroepsbeoefenaars die zorg dragen voor de patiŽnt.

Naast het belang dat eigen is aan het gebruik van een wetenschappelijk gevalideerde schaal om een gezondheidsfenomeen en de evolutie ervan in de tijd t.o.v. de zorgingrepen te observeren, voorziet de nieuwe DI-RHM hierin om deze verpleegkundige activiteit te kunnen registreren.

 

Er bestaan een aanzienlijk aantal meetinstrumenten over dit thema.

De eenvoudigste meetinstrumenten, zoals (afgeleiden van) de Glasgow-schaal, zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken voor kritieke situaties en voor de meeste patiŽnten. De meest performante meetinstrumenten op het vlak van voorspelbaarheid op lange termijn, nauwkeurigheid, gevoeligheid, aanpassing aan specifieke klinische gevallen zijn vanzelfsprekend langer en complexer.

Bepaalde instrumenten die hier opgenomen zijn, werden nog niet in onze landstalen gevalideerd. Bepaalde aspecten van de wetenschappelijke validiteit zijn ook nog niet onderzocht voor andere instrumenten. De onderzoeksteams worden dus verzocht om deze studies uit te voeren.

Bepaalde specifieke instrumenten waarbij de neurologische evaluatie met de gevoelsstimulatie en de revalidatie van de patiŽnt met neurologische letsels wordt gecombineerd, werden wegens methodologische redenen niet opgenomen in deze afdeling.

 

Onder deze rubriek vindt u de wetenschappelijk meest gevalideerde en meest gebruikte instrumenten op het vlak van neurologische bewaking