Numeric Rating Scale

Brief Pain Inventory

Faces Pain Scale

Visual Analogue Scale

McGill Pain Questionnaire

Verbal Rating Scale

Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC)

Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale

Doloplus2 observational pain assessment scale

SCHALEN

Symptoommanagement pijn

1/4

Inleiding pijnmanagement

 

Het ervaren van pijn is een individuele, subjectieve waarneming. Bijgevolg is dit ook moeilijk te observeren. Het objectiveren en meten van een dergelijke ervaring wordt bepaald door de beleving van de patiŽnt. Daarnaast zullen factoren zoals de pijnstimulus en externe factoren eveneens een rol spelen in de pijnervaring. Pijn is namelijk multidimensioneel. Meetinstrumenten zullen pijn dus steeds op een subjectieve manier meten.

In het gebruik van meetinstrumenten gericht op pijnmanagement, kan een onderscheid gemaakt worden tussen 3 methodes. Een eerste methode richt er zich op pijn te objectiveren aan de hand van descriptoren (verbaal of geschreven). Vervolgens is het ook mogelijk dit te bestuderen aan de hand van analoge technieken zoals bijvoorbeeld de visual analogue scale (VAS). Een laatste vorm betreft het observeren van gedrag en biedt mogelijkheden ten aanzien van dementerenden, kinderen,