Motor Assessment Activity Scale

Sedation Agitation Scale

Richmond Agitation Sedation Scale

Ramsey Scale

Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

Schalen

SCHALEN

Symtoommanagement sedatie

1/3

Inleiding symptoommanagement sedatie

 

Het objectiveren van de diagnostiek en van de resultaten van sedatie vereist het systematisch opvolgen van het bewustzijn bij de patiŽnt. Dit is mogelijk door op regelmatige basis de mate van sedatie bij de patiŽnt te bevragen of te observeren d.m.v. een meetinstrument.

Binnen dit domein gaat grote aandacht uit naar bewustzijnsscores. Deze scores beperken zich niet tot het domein van de Intensive Care, maar laten toe om elke verandering in het bewustzijn te registreren. Het gebruik van dergelijke bewustzijnsscores is bijgevolg generaliseerbaar naar de verschillende ziekenhuisafdelingen.